پوشش ضد جلبک، خزه، قارچ

فناوری نانو می تواند در این صنعت کمک شایانی داشته باشد، به طور معمول در مراحل تولید رنگ از ضد کپک ها از جمله مرگال برای بالا بردن عمر مفید آن استفاده می کنند. می توانیم در مراحل تولید این ضد کپک را حذف کرده و از نانو مواد آنتی باکتریال استفاده نمود که ضمن حفظ خواص ضد کپک جهت بهبود عمر مفید رنگ می تواند پس از اجرا محیط را نیز جهت رشد عوامل ذکر شده ناامن سازد.

مزايای این نوع پوشش ها عبارتند از:

• خاصيت ضد باكتري، قارچ، ويروس و كپك

• عدم ايجاد مقاومت در ميكرو ارگانيسم

• جلوگيري از رشد جلبك و خزه در پوشش های دريايی

• سازگاري با محيط زيست

• خواص آنتی UV

• جلوگيری از خوردگی

• افزايش درخشندگی و براقيت

• عدم ايجاد مسموميت، بدون بو و اثرات مضر در محيط و طبيعت